רב ותלמיד

חשש לגזל

הרב יהודה אודסר | ז שבט תשפ"ג