רב ותלמיד

כיצד לפסוק?

הרב יעקב כהן | א סיון תשע"ו