רב ותלמיד

האם חובה לפנות לרב בגוף שלישי?

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | ח מרחשון תשע"ט