גדולי ישראל ורבנים

האם צריך לעמוד בפני רב המקום?

הרב שמואל אריאל | ט"ו שבט תשע"ח