רב ותלמיד

התנהגות לא יפה של רב כלפי תלמידו

הרב פרופ' נריה גוטל | כ"ו תשרי תשע"ח