שאלות כלליות

גנבו את המנורה?

הרב רפאל וסרטיל | י"ט כסלו תשע"ה