הדלקת נרות

הפסקה בתפילה בין הדלקת נרות שבת לברכה עליהם

הרב מיכאל יומטוביאן | ה כסלו תש"פ