המקדש והקרבנות

יום טבוח אחר עצרת

הרב יוסף אפריון | ב שבט תשע"ב