מכירת חמץ

היתכן לא למכור את החמץ???

הרב יעקב כהן | י"ב ניסן תש"ע