ברכת כהנים

ניגון ברכת כהנים על ידי שליח ציבור

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אייר תש"ע