פירות שביעית

שימוש ביין קדושת שביעית שלא הופקר

הרב אליעזר מלמד | א סיון תשס"ב