פירות שביעית

החזרת פירות שלוו בשביעית

הרב אביעד תפוחי | ט אלול תשפ"א