שילוח הקן

לסלק קן יונים?

הרב שמואל הולשטיין | י"ז סיון תשס"ח