שילוח הקן

מה לעשות עם הביצים לאחר שילוח הקן

הרב עזריה אריאל | ט"ז אב תשע"ג