תשעת הימים

חולה בתשעה באב

הרב פרופ' נריה גוטל | ט"ז תמוז תשע"ח