תשעה באב ועשירי באב

למה תשעה באב לא דוחה שבת?

הרב בניהו שרגא | כ"א אב תשע"ה