המקדש והקרבנות

מה חסר כשאין מקדש?

הרב מיכאל יומטוביאן | ה אב תשע"ז