תשעה באב ועשירי באב

הטלת פתיל תכלת לראשונה ושהחיינו בתשעת הימים

הרב שמואל אריאל | ז אב תשפ"ג