המניין

איחור לתפילת מנחה

הרב חגי לרר | כ"ז תשרי תשע"ח