המניין

האם אפשר לקרוא בתורה בחומש ביחיד?

הרב אלישיב קפקה | ו שבט תשפ"א