חלה ונושאים נוספים

שכחנו חלק מהבצק בהפרשת חלה

הרה"ג אביגדור נבנצל | י"ג אדר תשע"ב