ספר במדבר

גבולות הארץ ומעשרות

הרב רפאל וסרטיל | ב אב תשע"ד