חלה ונושאים נוספים

נטילת ידיים לפני הפרשת חלה

הרב בניהו שרגא | כ"ג תשרי תשע"ו