חלה ונושאים נוספים

דין התנור שנאפה בו לחם שלא הופרשה ממנו חלה

כולל הלכה בית אל | כ"ח אדר תשע"ה