ערלה ונטע רבעי

דין ערלה בעץ בעציץ

הרב אלישיב קפקה | י"ז טבת תשע"ט