חלה ונושאים נוספים

דין אורז וקמח חיטה להפרשת חלה

הרב אביעד תפוחי | י"ט סיון תשפ"ב