הלכות יום טוב

הכנת נרות להדלקה בחג

הרב חגי לרר | כ"ח אלול תשע"ז