תשעה באב ועשירי באב

לימוד בספרי מוסר בזמן אבלות

הרה"ג אביגדור נבנצל | ד תמוז תשע"ב