הפטירה והשבעה

קידוש בערב שבת באבלות

הרב אלישיב קפקה | כ"ד טבת תשע"ה