הפטירה והשבעה

מי חייב בניחום אבלים?

הרב אליקים לבנון | י"ג תמוז תש"פ