הפטירה והשבעה

מפגש בוקר אחרי גילוי מצבה בשלושים

הרב אביעד תפוחי | י"ט סיון תשפ"ב