מזוזה

הורדת מזוזות בבית שמיועד להריסה

הרב אוריאל טויטו | כ אב תשס"ח