שאלות כלליות

האם גזירות דרבנן תקפות להיום? ועוד

הרב יעקב כהן | ט אייר תשע"ה