עבודה בשבת

שכר שבת - גדר ההבלעה

רבנים שונים | י שבט תשס"ח