עבודה בשבת

עבודה בשבת

הרב יאיר וסרטיל | י"ג שבט תשע"ה