עבודה בשבת

אבטחת קבוצות בשבת

הרב חגי לרר | כ"ו ניסן תשפ"ב