עבודה בשבת

עבודה בבית מלון בשבת

מכון התורה והארץ | כ"ד שבט תשס"ו