ברית

ברית בשבת - באמצע בתפילה או בסוף?

הרב הראשי דוד לאו | ב אדר א' תשע"ד