ערב שבת וכניסת שבת

אפשר להקל כשיטת רבנו תם?

הרב יעקב כהן | כ"ט תשרי תשע"א