ערב שבת וכניסת שבת

מנחה של ערב שבת ביחידות

הרב יצחק גרינבלט | כ"ט אייר תשע"ה