בקשת סליחה

שאלת המשך ל: "ארבעת שלבי התשובה"

הרב יאיר וסרטיל | י"ב תשרי תשע"ט