בקשת סליחה

הלבנתי פני חברי

הרב יוסף אפריון | כ"ט אייר תשע"א