אכילה מחוץ לבית

"על האש" אצל חברים לא דתיים

הרב שמואל הולשטיין | ט"ו שבט תשס"ח