אכילה מחוץ לבית

לאכול ממתקן נקניקיות מסתובב

הרב יוסף אפריון | י אלול תשע"א