אכילה מחוץ לבית

כיצד ניתן לאכול ארוחה עם גוי?

הרב יואב חנניה אוקנין | ח כסלו תשפ"א