שאלות כלליות

מהי המשמעות של נטילת ידיים?

הרב משה מאיר אבינר | ז שבט תשפ"א