שאלות כלליות

ציצית כשמתעוררים בלילה

כולל הלכה בית אל | י"ז אב תשע"ה