נטילת ידים לסעודה ופירות

נטילת ידיים לאכילת ערמונים

הרב יאיר וסרטיל | כ"ח טבת תשע"ד