נטילת ידים לסעודה ופירות

נטילת ידיים עם מים שיצאו מהמזגן או עם מי סודה

הרב מיכאל יומטוביאן | ג אלול תש"פ