נטילת ידים לסעודה ופירות

הפסק בין נטילת ידיים לברכה

הרב פרופ' נריה גוטל | כ"ב סיון תשע"ז